13/02/2019 numer 02/2019           

 

Drodzy Czytelnicy,

Prezentujemy kolejny numer Brussels Headlines, w którym znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach z udziałem Lewiatana, m. in. spotkaniu Prezydent H. Bochniarz z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej F. Timmermansem (jednocześnie kandydatem socjalistów na szefa Komisji Europejskiej) oraz konferencji nt. europejskiego dialogu społecznego, którą zorganizowaliśmy z federacjami - duńską (DA) i niemiecką (BDA) w Parlamencie Europejskim.

Zapraszam do przeczytania komentarzy naszych członków na temat wpływu unijnej legislacji na branżę transportową oraz znaczenia zapisów SPC MW dla polskich producentów leków, gospodarki UE i europejskich pacjentów. Zachęcam także do zapoznania się z analizami ekspertów Lewiatana dotyczącymi stanu prac nad rozporządzeniem e-Privacy, regulacją nt. zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online oraz programem Horyzont Europa.

 

Czytaj dalej>>>

Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli

 

    

Henryka Bochniarz o aktywności Lewiatana w Brukseli i planach rządu na dom biznesu przy UE

Czytaj dalej>>>                                                                                                   

 

 

Dobra wiadomość dla polskiego przemysłu farmaceutycznego
„Uczyńmy dialog społeczny ponownie wielkim!"
Wzrost ceł po Brexicie - Lewiatan dla Rzeczpospolitej
Henryka Bochniarz spotkała się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem
Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dialogue Work Programme 2019-2021
Wielka szansa dla polskich producentów leków i pacjentów
 

 


 

Pakiet mobilności utrudni międzynarodowe przewozy drogowe
Ostatnie miesiące prac obecnego Parlamentu Europejskiego to czas przełomowy nie tylko dla transportu drogowego, ale i dla całej europejskiej gospodarki oraz europejskiego konsumenta. Przypomnijmy bowiem, że ponad 70 procent całej wewnątrz unijnej wymiany towarowej oparte jest na przewozach samochodowych. A podaż usług przewozowych, elastyczność i szybkość dostaw oraz stawki frachtów zależą już dziś w znacznym stopniu od zewnętrznych warunków wyznaczanych poprzez regulacje prawne na szczeblu unijnym oraz krajowym.

Czytaj dalej>>>

Maciej Wroński, Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska

 

Nowe przepisy pomogą producentom leków
Wprowadzenie przepisów SPC MW umożliwi europejskim producentom leków ich sprzedaż na terenie UE i poza nią znacznie szybciej niż dotychczas. Szacunki pokazują, że w całej Unii dzięki temu powstanie dodatkowo około 25 000 miejsc pracy. Wzmocni się także konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, a Europejczycy będą się leczyć lekami wyprodukowanymi w Europie.

Czytaj dalej>>>

Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

 

Regulacja poświęcona zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online wciąż budzi obawy firm
Pozytywnie należy w tym kontekście ocenić treść stanowiska polskiego rządu do projektu, które w dużym stopniu pokrywa się z opinią Konfederacji Lewiatan i podziela wątpliwości rynku

Czytaj dalej>>>

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Horyzont Europa trampoliną do zbudowania innowacyjnej i konkurencyjnej firmy
W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa, a Parlament Europejski sugeruje, aby było to nawet 120 mld euro. Ma on zastąpić dotychczasowy program Horyzont 2020.

Czytaj dalej>>>

Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan

 
 
BusinessEurope comments on the European Patent Office (EPO) strategic plan 2019-2023

The way forward for the New Approach - a BusinessEurope strategy paper

Joint business statement in view of the IMCO vote on the proposal on modernisation of EU consumer law 

Commission proposal on a supplementary protection certificate (SPC) manufacturing waiver for export puropses - BusinessEurope comments 

 

Lewiatan        

Konfederacja Lewiatan

Biuro w Brukseli

          
Av. de Cortenbergh 168 1000 Brussels, Belgium  Tel. (+32) 2 732 13 06 www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl