numer 03/2020           

 

Drodzy Czytelnicy,

Nowy numer Brussels Headlines przekazujemy Państwu
w szczególnym momencie, w którym cały świat walczy z pandemią koronawirusa. BusinessEurope oraz federacje członkowskie, w tym Konfederacja Lewiatan, solidarnie się wspierają, informując o sytuacji w Europie oraz podjętych i planowanych działaniach osłonowych dla firm i pracowników. Wkłady federacji pracodawców stały się podstawą wspólnego stanowiska biznesu wobec państw członkowskich oraz instytucji UE, w którym apelujemy o odpowiedzialność, konkretne działania osłonowe na poziomie krajowym i unijnym oraz solidarność europejską.


W związku z wprowadzeniem przez rząd belgijski szeregu restrykcji, które będą obowiązywać przynajmniej do 3 kwietnia, większość osób w Brukseli pracuje teraz zdalnie, w tym brukselski Zespół Lewiatana #zostańwdomu.

 

Jednak zarówno my, jak i eksperci w Warszawie, trzymamy rękę na pulsie. Zapraszam do zapoznania się z naszymi komentarzami do zeszłotygodniowych propozycji Komisji Europejskiej ws. nowej strategii przemysłowej oraz planu działań na rzecz europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również o toczącym się procesie legislacyjnym nad Pakietem Mobilności i nową wersją projektu rozporządzenia e-privacy. Zapraszam także do przeczytania komentarzy na temat Białej Księgi w sprawie sztucznej inteligencji oraz nowych prac Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

 

W imieniu Zespołu Brussels Headlines, życzę Państwu zdrowia i do rychłego zobaczenia!

 

Kinga Grafa, Dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

    

Solidarność europejska niezbędna do przezwyciężenia kryzysu

Zapewnienie przetrwania kryzysu wszystkim firmom posiadającym rentowne modele biznesowe będzie niewątpliwie wymagało podjęcia dalszych środków w nadchodzących tygodniach i miesiącach. BusinessEurope i federacje członkowskie będą ściśle współpracować z rządami i instytucjami UE - zapowiedział Pierre Gattaz, Prezydent BusinessEurope.

Czytaj dalej >>>                                                                                     

 

 

Lewiatan przekazał rekomendacje do pakietu osłonowego
BusinessEurope: Instytucje UE i państwa członkowskie muszą wspierać i chronić firmy i pracowników
"Dobrobyt, ludzie, planeta" - realacja z konferencji BusinessEurope
BusinessEurope: Niezbędne są odpowiedzialność, działanie i solidarność
Europejski Bank Centralny wprowadza nadzwyczajne środki
Cel klimatyczny 2030
BusinessEurope: UE musi zwalczać bariery dla jednolitego rynku
Plan Działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Nowa strategia przemysłowa UE
 

 

 

Musimy ograniczyć negatywne skutki pandemii koronawirusa dla pracodawców i pracowników

BusinessEurope ogłosiło stanowisko w sprawie działań, które muszą zostać podjęte na poziomie państw członkowskich oraz unijnym, aby ograniczyć negatywne skutki pandemii koronawirusa dla pracodawców i pracowników.

Czytaj dalej >>>

- - -

Czy nowa strategia przemysłowa wzmocni konkurencyjność UE?

Obok strategii dla przemysłu, poznaliśmy strategię działań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz plan usuwania barier na rynku wewnętrznym.

Czytaj dalej >>>

Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

  

O czym myśli Europa?

Kryzys kryzysem, ale prace koncepcyjne, regulacyjne, strategiczne w Brukseli trwają, choć z pewnością w zwolnionym tempie. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zawiesił swoje spotkania i pracuje zdalnie do 27 marca.

Czytaj dalej >>>

Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek EKES

Nowe prawo klimatyczne

Komisja Europejska ogłosiła propozycję nowego prawa klimatycznego. Jest ono kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu - ambitnej strategii nowej KE, która ma docelowo doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Czytaj dalej >>>

- - -

Plan Działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska ogłosiła 11 marca nowy Plan Działań dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj dalej >>>

Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan

 

Rozporzadzenie ePrivacy musi być spójne z RODO

Ruszyły prace nad nową wersją projektu rozporządzenia ePrivacy. Spotkania robocze Grupy Roboczej TELE skupiły się wokół zagadnień kluczowych dla firm, tj. zasad przetwarzania danych osobowych i metadanych w łączności elektronicznej.

Czytaj dalej >>>

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Pakiet Mobilności niezgodny z przepisami UE – czy Komisja przygotuje nową propozycję legislacyjną?

Pakiet Mobilności w takim kształcie jest nadal niekorzystny dla branży transportowej, ponieważ stwarza on liczne bariery administracyjne, a także na wiele lat zwiększa przewagę konkurencyjną przewoźników z nieunijnych państw, których nie obejmą nowe unijne regulacje.

Czytaj dalej >>>

 Adam Dorywalski, ekspert biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Sztuczna inteligencja a działania organów ścigania

Po opublikowaniu Białej Księgi dotyczącej sztucznej inteligencji, Komisja LIBE postanowiła, jako kolejny krok, omówić kwestię sztucznej inteligencji w sprawach karnych oraz jej wykorzystanie przez organy ścigania.

Czytaj dalej >>>

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

 
Statement of the European social partners ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEunited on the COVID-19 emergency
 Digital Services Act: the Single Market pillar
European business urges for the rapid entry into force of the Unitary Patent System
Response to first phase social partner consultation on a possible action addressing the challenges related to fair minimum wages
 Draft EU ETS state aid guidelines - BusinessEurope submission to the public consultation
Responsibility, action and solidarity is urgently required to protect businesses, society and our economy

 

Lewiatan        

Konfederacja Lewiatan

Biuro w Brukseli

          
Av. de Cortenbergh 168 1000 Brussels, Belgium  Tel. (+32) 2 732 13 06 www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

 

Zachęcam do lektury!