12/12/2018 numer 02/2018           

   

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce drugi numer Brussels Headlines, w ramach którego przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, w których braliśmy udział w tym miesiącu, stanowiska Lewiatana i BusinessEurope, a także artykuły ekspertów o propozycji nowych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027, projekcie dyrektywy o treściach terrorystycznych on-line oraz realizacji strategii Komisji Europejskiej ws. jednolitego rynku.

W związku z tym, że jest to zarazem ostatnie Brussels Headlines w 2018r., zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najciekawszych wydarzeń z tego roku, m.in. konferencji i wizyt studyjnych, które zorganizowaliśmy.

W imieniu brukselskiego Zespołu Lewiatana, chciałabym złożyć życzenia rodzinnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrych wyborów i dobrej współpracy w Nowym Roku.

Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli

 
 
 

  

 

 

Spotkanie z europosłami nt. przyszłości i konkurencyjności europejskiego przemysłu

21 listopada br. odbyło się w Brukseli spotkanie przedsiębiorców z polskimi europosłami zorganizowane przez BASF, ZMiAP oraz biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Dyskusja dotyczyła wyzwań polityki przemysłowej UE w zakresie przemysłu chemicznego, mobilności niskoemisyjnej oraz tego jakie działania powinna podjąć UE, aby zapewnić Europie wiodącą rolę w gospodarce światowej na nadchodzące dekady. 
Wydarzenie Konfederacji Lewiatan „P2B or not 2B?” w Parlamencie Europejskim
Advisory and Support Group CEO Event 2018
 O digitalizacji i sztucznej inteligencji na ThinkDigital.eu
Lewiatan oczekuje, że COP24 zakończy się sukcesem
Spotkanie Danish Energy Industries Federation z Konfederacją Lewiatan i Forum Energii
„Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej MPiT" - konferencja na temat Goods Package
Posiedzenie BusinessEurope z udziałem kanclerza i prezydenta Austrii w Wiedniu i wspólne stanowisko ws. brexitu
Transnational Company Agreements - korzyści i ryzyka oraz odpowiedzialność biznesu
Członek Konfederacji Lewiatan laureatem nagrody Komisji Europejskiej
EFNI 2018: Panel poświęcony polskiemu lobbingowi w Brukseli
Wspólna konferencja motoryzacyjna ZPMiAP oraz Biura Lewiatana w Brukseli
Spotkanie przedstawicieli federacji pracodawców z Regionu Morza Bałtyckiego w Egelund
Jednolity Rynek Cyfrowy oraz Gospodarka o Obiegu Zamkniętym - wizyta studyjna członków Lewiatana w Brukseli
SPC manufacturing waiver - konferencja w Parlamencie Europejskim
 

 

Jednolity rynek to największe osiągnięcie i zagrożona wartość UE 
W ramach refleksji nad przyszłością Europy, federacje zrzeszone w BusinessEurope zostały poproszone o określenie silnych i słabych stron UE. Wśród obszarów, które należy usprawnić, przedstawiciele pracodawców wymienili m. in. nadmiernie zbiurokratyzowany, długotrwały proces legislacyjny, natomiast kluczowym osiągnięciem i największą wartością okazał się bezapelacyjnie unijny rynek wewnętrzny. W podobny sposób wypowiedziała się Komisja Europejska, przedstawiając 22 listopada ocenę realizacji strategii jednolitego rynku i określając go „największym atutem Europy w zmieniającym się świecie".

Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli, stały przedstawiciel przy BusinessEurope

Projekt dyrektywy o treściach terrorystycznych on-line
Konfederacja Lewiatan dołączyła do inicjatywy podjętej przez naszych kolegów z Konfederacji Pracodawców z Czech (do której dołączyły również europejskie i krajowe organizacje przedsiębiorców ze Słowacji, Litwy, Danii, Finlandii i Holandii), podpisując się pod listem dotyczącym projektu dyrektywy o treściach terrorystycznych on-line kierowanym do Prez. Austriackiej.

Dr Aleksadra Musielak, ekspertka ds. cyfrowych

Budżet UE na lata 2021-2027, czyli co czeka Polskę i Europę w nadchodzącej dekadzie
2 maja 2018 r. Komisja Europejska wyszła z propozycją unijnego budżetu, tzw. Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, w której sugeruje podniesienie wpłat do wspólnego budżetu z dotychczasowego 1,03% PNB płaconego przez każde państwo członkowskie do 1,11% PNB. Główny nacisk w następnym WRF ma być położony na badania i innowacje, wsparcie inwestycji oraz nowe priorytety związane z migracją, zarządzaniem granicami, bezpieczeństwem i obronnością. Za to cięcia obejmą politykę spójności i wspólną politykę rolną.

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE

 

 

BusinessEurope expectations from COP24
Statement of BusinessEurope's Council of Presidents on Brexit
Priorities for the single market beyond 2019 - BusinessEurope strategy paper
Digitalising and streamlining transport reporting obligations under the Third Mobility Package  
Future of EU vocational education and training (VET) policy  
Addressing the interface between chemical, product and waste legislation - BusinessEurope reply to the public consultation  

 

 Jan Dusik, Dyrektor UNEP o zmianach klimatycznych i konkurencyjności firm przy podczas EFNI 2018

- Stary Kontynent, choć jest liderem zarządzania ekonomią cyrkularną, stanowi istotny element problemu. Wytwarza bowiem ok 18% światowej produkcji tworzyw sztucznych - mówił Jan Dusik, Dyrektor UNEP podczas EFNI 2018.

Lewiatan        

Konfederacja Lewiatan

Biuro w Brukseli

          
Av. de Cortenbergh 168 1000 Brussels, Belgium  Tel. (+32) 2 732 13 06 www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl