Jeśli nie widzisz poprawnie poniższej wiadomości, otwórz ją w przeglądarce
 
 
 
Wolters Kluwer
 
 
 
  Newsletter BHP
 
 
 
Temat tygodnia Temat tygodnia
Czy pracodawca może zainstalować kamery wewnątrz szatni, uprzedzając o tym pracowników?
Obraz temat tygodnia
Temat tygodnia tło Temat tygodnia grafika
 
Polecamy
 
 
Prawo pracy. Zbiór przepisów
Więcej
 
BHP w budownictwie [EBOOK PDF]
Więcej
 
Projekty
 
 
Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. bhp przy ręcznych pracach transportowych
Więcej artykuł
 
Aktualności
 
 
Inteligentna odzież robocza już niedługo będzie codziennością

Ponad połowa pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych pracuje na stanowiskach wymagających stosowania odzieży ochronnej.

Inteligentna odzież robocza już niedługo będzie codziennością
Więcej artykuł
 
 
 
Podstawa zatrudnienia wskaże, kiedy uczeń powinien przejść szkolenie bhp

Jeżeli praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą a szkołą, obowiązek zapewnienia okresowego szkolenia bhp nie powstaje.

Więcej artykuł
 
 
 
Pracodawcy dostaną z ZUS informację o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe

Do 20 kwietnia przedsiębiorcy, którzy złożyli ZUS IWA za 2016 r. i za dwa lata wstecz, dostaną z ZUS decyzję o wysokości składki wypadkowej, którą będą płacili przez najbliższy rok, poczynając od 1 kwietnia 2017 r.

Więcej artykuł
 
 
 
Nowe czasopisma
Nowe czasopisma -więcej
 
 
 
Jak zrealizować pokontrolne wystąpienia inspektora pracy?

W wystąpieniu pokontrolnym inspektor pracy wniósł o wyciągniecie konsekwencji dyscyplinarnych wobec kadry kierowniczej. Od naruszenia obowiązku pracowniczego upłynęły ponad trzy miesiące. Czy można wykonać wnioski z wystąpienia, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami?

Jak zrealizować pokontrolne wystąpienia inspektora pracy?
Więcej artykuł
 
Orzeczenia
 
 
Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie może decydować istnienie stosunku pracy.

Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp
Więcej artykuł
 
 
 
Borelioza jako choroba zawodowa

Dla uznania choroby za zawodową wystarczy stwierdzenie istnienia warunków narażających na jej powstanie.

Więcej artykuł
 
 
 
Reklama
 
 
Pytania i odpowiedzi
 
 
W jakie obuwie należy wyposażyć pracowników ochrony zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym?
Więcej artykuł
 
 
Pytanie pochodzi z...
 
 
 
Jakie sankcje można zastosować w stosunku do osób, które z premedytacją dokonały zmian na miejscu wypadku?
Więcej artykuł
 
 
 
Czy gaśnice o pojemności 6 litrów podlegają przeglądom UDT?
Więcej artykuł
 
 
Pytanie pochodzi z...
 
 
 
Jaką masę substancji niebezpiecznych można przewozić na własny użytek?
Więcej artykuł
 
Polecamy
 
 
Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa
Więcej
 
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego [EBOOK PDF]
Więcej
 
 
 

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, www.wolterskluwer.pl, e-mail: PL-szkolenia@wolterskluwer.com; NIP: 583-001-89-31; Regon: 190610277; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000441434, Kapitał zakładowy 15.000.524 PLN


Dołącz do nas
 
 

Jeżeli chcesz edytować swój profil, użyj tego linku. Aby poprawnie wyświetlać otrzymane od nas wiadomości, dodaj nasz adres newsletter@wolterskluwer.pl do książki adresowej Zobacz tutaj jak to zrobić. Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linku