Wolters Kluwer
Jeśli nie widzisz poprawnie poniższej wiadomości, otwórz..w.przeglądarce
 
 
 
NEWSLETTER
Samorządowy
Z myślą o.Samorządzie
 
 
Temat tygodnia

Wprowadzono maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono mechanizm ustalania maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj dalej
Zmiany w prawie
Dotychczasowe uchwały dot. wyboru metody i stawki opłaty śmieciowej jednak ważne?

Pod koniec stycznia resort środowiska opublikował komunikat dotyczący konieczności podjęcia przez rady gmin nowych uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po opublikowaniu komunikatu pojawiły się liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał.

 
czytaj dalej
Aktualności
Samorządy o zmianie map terenów zalewowych: nie stać nas na roszczenia

Samorządy boją się roszczeń od właścicieli nieruchomości, które znajdą się na nowych terenach zalewowych wyznaczonych przez zmienione mapy powodziowe. Gmin na to nie stać - argumentują. Według resortu środowiska, zmiany w przepisach wymuszone są dyrektywą unijną.

 
czytaj dalej
Aktualności
Charakter normatywny uchwały określającej sposób konsultacji projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała organu stanowiącego j.s.t. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego ma charakter prawa miejscowego.

 
czytaj dalej
VII Konferencja Zamówień Publicznych
25.02.2015 r.
Hotel Marriott ****
Program
PIT 2014
Bezpłatny, sprawdzony POBIERZ >>>
 
SZKOLENIE: Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej. Warszawa, Kraków, Wrocław
SZKOLENIE:
Ustawa o pomocy społecznej w praktyce i orzecznictwie
Konferencja
E-URZĄD
– poprawa jakości zarządzania, optymalizacja kosztów, wykorzystanie finansowania nowej perspektywy UE
facebook   tweeter   youtube
 
 
Aktualności
  Co zmienił darmowy podręcznik?
 

Jak na rodziców, nauczycieli i lokalnych księgarzy wpłynęło wprowadzenie we wrześniu 2014 r. bezpłatnego podręcznika? Opinie w tej sprawie zebrała Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów.

 
czytaj dalej
Reklama
Orzeczenia
  WSA: śliskie chodniki nie są zmartwieniem właścicieli posesji
 

Miejska rada może zobowiązać właścicieli nieruchomości do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Jednak zobowiązanie właścicieli do usuwania lub ograniczania śliskości na chodnikach istotnie narusza prawo.

 
czytaj dalej
  WSA: rozprawa administracyjna nie jest otwarta dla każdego
 

Nie ma w Kodeksie postępowania administracyjnego zapisu, iż wstęp na rozprawę mają osoby trzecie tworzące publiczność. Otwarcie rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa może wynikać wyłącznie z przepisów szczególnych.

 
czytaj dalej
  WSA: brak opinii zebrania wiejskiego nie powoduje nieważności uchwały
 

Brak uzyskania opinii zebrania wiejskiego, przed podjęciem uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie stanowi podstawy do wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

 
czytaj dalej
Polecamy
  "Prawo miejscowe" - Dorota Dąbek NOWOŚĆ
 
Grafika

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących źródeł oraz pozycji prawa miejscowego w polskim systemie prawnym. W opracowaniu przystępnie wyjaśniono zawiłości procedury uchwałodawczej oraz wskazano najczęściej popełniane błędy.

 
czytaj dalej
  Wszystko o księgowaniu na przełomie roku i gospodarce w jednostkach budżetowych
 
Grafika

Książka pt. "Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych" stanowi bogatą bazę aktualnej wiedzy merytorycznej z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz podatków.

 
czytaj dalej
 
 
Wolters Kluwer
© Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Infolinia: 0 801 04 45 45, e-mail: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl
NIP: 583-001-89-31, REGON: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 15.000.524,00 PLN.
Jeżeli chcesz edytować swój profil, użyj.tego linku

Aby poprawnie wyświetlać otrzymane od nas wiadomości,
dodaj nasz adres newsletter@wolterskluwer.pl do książki
adresowej. Zobacz tutaj.jak to zrobić.

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj.tego.linku
www.samorzad.LEX.pl