Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka

        

Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Odpowiedzialność członków zarządu. Jak się zabezpieczyć przed potencjalnymi ryzykami?

29 października 2018 r
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Partner:

 

Szanowni Państwo,

Pełnienie funkcji członka zarządu to nie tylko prestiż, ale także odpowiedzialność za działania i zaniechania spółek prawa handlowego, a także jej pracowników. Nie chodzi jedynie o odpowiedzialność cywilnoprawną, lecz także administracyjną, karną i karno-skarbową.
Odpowiedzialność członków zarządu, pomimo surowego charakteru, nie pozbawia ich możliwości obrony. Podczas spotkania omówione zostaną ryzyka związane z pełnieniem funkcji w zarządzie, a także propozycje działań, które mają na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Czy wiesz, że:

 • Członkowie zarządu odpowiadają za działania osoby prowadzącej księgi rachunkowe w firmie jak za swoje własne i ponoszą odpowiedzialność karno-skarbową?
 • Niezgłoszenie upadłości spółki w odpowiednim terminie powoduje odpowiedzialność finansową (także majątkiem prywatnym) członków zarządu?
 • Rozmawianie o cenach sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę z konkurentami może być uznane za zmowę cenową i skutkować nałożeniem na członków zarządu kary nawet do 2 mln zł?
 • Składanie przez handlowców propozycji korupcyjnych może narazić członków zarządu i firmę na odpowiedzialność finansową?
 • Zaniedbania w zakresie BHP mogą narazić członków zarządu na karę pozbawienia wolności?
 • Nielegalne przetwarzanie danych osobowych przez firmę może narazić członków zarządu na odpowiedzialność karną?

Seminarium skierowane jest do:

 • Członków zarządów
 • Członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

9:30-10:00
Rejestracja, kawa powitalna

10:00-10:30
Kompetencje i działalność członków zarządu

 • Rola członków zarządu
 • Prawa i obowiązki zarządu

10:30-11:45
Kto i za co ponosi odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność administracyjna

11:45-12:00
Przerwa kawowa

12:00-13:30
Jak się zabezpieczyć przed potencjalnymi ryzykami?

 • Przestrzeganie ładu korporacyjnego
 • Podział obowiązków w zarządzie
 • Należyta staranność w organizacji


13:30-13:40
Sesja pytań i odpowiedzi

13:40
Poczęstunek

 


 
 

Joanna Stolarek

Lider Praktyki Compliance w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Certyfikowany Officer Compliance oraz doradca podatkowy. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w podatku dochodowym, ubezpieczeniach społecznych, a także w tematyce zarządzania zgodnością. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje m.in.: udział w kilkudziesięciu przeglądach podatkowych dla Klientów krajowych i międzynarodowych, doradztwo związane z oddelegowaniem pracowników do pracy w Polsce, jak i za granicą, pomoc w zakresie zwiększania efektywności systemów wynagradzania wyższej kadry menedżerskiej (w szczególności poprzez wdrażanie planów motywacyjnych opartych na akcjach/udziałach, opcjach czy innych instrumentach pochodnych) oraz wdrażanie struktur wynagrodzeń opartych na transferze praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wspiera również właścicieli firm w tworzeniu rodzinnych fundacji prywatnych. Doradza Klientom w zakresie compliance. W 2017 r. zajęła 2 miejsce w kategorii „PIT" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu podatków oraz compliance, a także prelegentką na seminariach i konferencjach.

     
  Wojciech Wyrozębski

Senior Associate w Zespole Compliance w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako prawnik wewnętrzny i compliance oficer w międzynarodowych korporacjach, m.in.: Alcatel-Lucent (obecnie Nokia), Motorola, Philips oraz Cargill. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się kompleksową obsługą prawną i korporacyjną podmiotów, a także wsparciem prawnym i koordynacją realizowanych przez nie globalnych i lokalnych inwestycji. Brał udział w negocjacjach dużych transakcji, a także doradzał w obszarze prawa ochrony konkurencji, compliance i etyki biznesu. Od ponad 10 lat specjalizuje się również w ochronie danych osobowych.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek
Konfederacja Lewiatan
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan        
Konfederacja Lewiatan  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka
Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl