Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – praktyczne aspekty

12 września 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3Partner:

 

 

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan wraz z Kancelarią Ożóg Tomczykowski, mają zaszczyt zaprosic na seminarium, którego celem jest m.in.:

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • wskazanie korzyści związanych z implementacją ulgi B+R oraz pokazanie sposobów na ich maksymalizację
 • wskazanie problemów i ryzyk związanych z implementacją ulgi
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Korzyścią z udziału w seminarium jest zdobycie wiedzy oraz poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową i zasad ich kalkulacji
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi
 • praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Seminarium skierowane jest do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych

Serdecznie zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


 

 

 

           

   

9:45 - 10:00
Rejestracja, kawa powitalna

10:00
Przywitanie gości

10:00-11:45
Ulga B+R jako jeden ze sposobów wspierania działalności innowacyjnej w Polsce

 • Programy wspierania działalności innowacyjnej w Polsce
 • Wspieranie działalności innowacyjnej w formie ulg podatkowych – aktualne tendencje w Polsce i regionie
 • Ulga B+R a unijne programy wspierania innowacyjności (Horyzont 2020)

Regulacje prawne dot. ulgi B+R

 • Warunki skorzystania z ulgi B+R
 • Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej
 • Koszty kwalifikowane uprawniające do skorzystania z ulgi


11:45-12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30
Praktyczne aspekty korzystania z ulgi B+R

 • Analiza praktyki podatkowej organów podatkowych i sądów administracyjnych – wątpliwości interpretacyjne w kontekście przepisów dot. ulgi B+R
 • Wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym
 • Korzyści związane z posiadaniem statusu Centrum Badawczo-Rozwojoweg

Projekt zmian przepisów dot. ulgi B+R – ulga jeszcze bardziej atrakcyjna od 2018?

13:30 – 13:40
Sesja pytań i odpowiedzi

13:40
Poczęstunek

 


 
 

Bartosz Mroczkowski
Doradca podatkowy, Associate w Zespole Planowania Podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym przy transakcjach restrukturyzacyjnych, planowaniu podatkowym, międzynarodowym prawie podatkowym. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych, następnie w spółkach doradztwa podatkowego, w tym w firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Doradzał przedsiębiorstwom z branży IT, medycznej, budowlanej, nieruchomościowej, produkcyjnej, bankowej, finansowej i ubezpieczeniowej. Uczestniczył we wdrażaniu na rynek polski i zagraniczny innowacyjnych rozwiązań podatkowych dla firm z branży finansowej. Przeprowadzał i koordynował liczne projekty due diligence, jak również uczestniczył od  strony podatkowej w największych na polskim rynku transakcjach restrukturyzacyjnych obejmujących przejęcia, połączenia, podziały, transfery aktywów przedsiębiorstw polskich jak i zagranicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również bieżące doradztwo w zakresie podatku CIT, VAT, PIT oraz PCC. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją prawo podatkowe oraz rachunkowość.

Paweł Kucejko
Junior Associate w Zespole Planowania Podatkowego Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas pracy w dziale podatkowym firmy z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach dotyczących opodatkowania przedsiębiorców na gruncie CIT i PIT. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i przeglądach podatkowych w spółkach krajowych i zagranicznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów związanych z opodatkowaniem działalności badawczo-rozwojowej.

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl


 
Lewiatan        
Konfederacja Lewiatan    
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka
Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl