Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka

 | 04.03.2020  
    

 

Zgłoś bariery dla przedsiębiorstw wynikające z epidemii koronawirusa

Konfederacja Lewiatan wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, dotyczącym konsekwencji wybuchu epidemii koronawirusa dla przedsiębiorstw.

Mówiono o zerwanych łańcuchach wartości i innych wyzwaniach, związanych z zawieszeniem działalności firm chińskich i europejskich oraz szczególnymi warunkami funkcjonowania biznesu.

Ministerstwo Rozwoju zwraca się z prośbą o dzielenie się informacjami o przypadkach występowania barier dla przedsiębiorstw wynikających z epidemii.

Informacje można przesyłać na adres mailowy Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan: sbuchholtz@konfederacjalewiatan.pl

Konfederacja Lewiatan

 
     
Lewiatan        
Konfederacja Lewiatan     
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

Jeżeli poniższy newsletter nie wyświetla się poprawnie, użyj tego linka
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka